Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w listopadzie 2011 roku wzrosło o 0,1% wobec poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 2,5% i wyniosło 5515,0 tys osób, podał GUS. Źródło GUS Jedenastu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że wynagrodzenia w firmach wzrosły w listopadzie średnio o 5,0% r/r. Ich prognozy dotyczące zatrudnienia wyniosły średnio 2,3%.