Mimo niżu demograficznego są trzy typy uczelni, na których chce się uczyć coraz więcej studentów. Jak pokazują ostatnie dane GUS, to akademie medyczne, szkoły wyższe podlegające MON i MSW oraz akademie sztuk pięknych.
Większym zainteresowaniem cieszą się także politechniki. To jednak za sprawą programu „kierunków zamawianych”, który oferuje najlepszym studentom stypendium w wysokości nawet 1 tys. zł miesięcznie.
Medycyna, ASP czy uczelnie pozostające w gestii Ministerstwa Obrony czy resortu spraw wewnętrznych takiego wsparcia nie potrzebują. Choć w 2010 r. studiowało 1 mln. 800 tys. osób, czyli o blisko 60 tys. mniej niż rok wcześniej i spadła liczba żaków na uniwersytetach, uczelniach ekonomicznych i pedagogicznych, to na uczelniach medycznych było ich o 2 tys. więcej. Wzrost zanotowały też ASP.