Osoba, której urząd pracy odmówił wpisu do rejestru bezrobotnych, może brać udział w szkoleniach opłacanych ze środków unijnych i starać się o wsparcie finansowe w miejskim ośrodku pomocy społecznej.
Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) sygnalizują, że z powodów zdrowotnych coraz częściej są zmuszone odmawiać osobom rejestracji jako bezrobotni. Dzieje się tak, jeśli zgłaszający się cierpi na choroby (np. cukrzycę), które uniemożliwiają mu pozostawanie w ciągłej gotowości do podjęcia pracy. Jest to jeden z warunków, aby uzyskać status bezrobotnego.
– Czasami o schorzeniu dowiaduje się pośrednik pracy, który rozmawiając z bezrobotnym proponuje mu np. wzięcie udziału w stażu w firmie. Wtedy ten odmawia twierdząc, że stan zdrowia nie pozwala mu na podjęcie takiej pracy – mówi Bożena Maciuk z PUP w Katowicach.