Właściciele firm, którzy zawiesili ich prowadzenie, chętnie rejestrują się w urzędach pracy. W ten sposób zyskują zasiłek dla bezrobotnych i ubezpieczenie zdrowotne uprawniające do leczenia finansowanego przez NFZ.
Do powiatowych urzędów pracy (PUP) zgłaszają się osoby, które mają zawieszoną działalność gospodarczą w celu zarejestrowania się jako bezrobotni. Taką możliwość mają od 1 lutego tego roku. W Katowicach jest ich już 40, w Koszalinie – 109. To dużo, biorąc pod uwagę, że w tym ostatnim wymienionym mieście co miesiąc rejestruje się około tysiąca osób.
– Praktycznie codziennie mamy telefony od zainteresowanych – mówi Stefania Kuprel z PUP w Koszalinie.