Prof. Barbara Kudrycka: Studia stacjonarne pozostaną bezpłatne, polscy naukowcy dostaną nowe możliwości pozyskiwania funduszy unijnych, a studenci i młodzi badacze będą mieć łatwiejszą ścieżkę zawodowej kariery.
Premier docenił pani dotychczasowe osiągnięcia i po raz kolejny zaproponował ministerialną tekę. Ma pani konkretne plany na kolejne cztery lata?
Jednym z najważniejszych działań będzie opracowanie nowego systemu rozdziału unijnych środków na finansowanie szkolnictwa wyższego oraz nauki. Bardzo zależy mi na tym, aby polscy naukowcy w większym stopniu mogli sięgać po granty, które rozdzielane są bezpośrednio w Brukseli. Chcemy umiędzynarodowić polską naukę. Zamierzamy zbudować w Polsce międzynarodowe interdyscyplinarne zespoły badawcze – efektem mają być opracowane w kraju wynalazki służące innowacyjności.