Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Sejm, aby jak najszybciej zajął się obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zakłada finansowanie przedszkoli z budżetu państwa.
To reakcja na wypowiedź polityków PSL, którzy poinformowali w ubiegłym tygodniu, że złożyli do marszałka Sejmu analogiczny projekt nowelizacji. Ludowcy proponują, by od początku 2012 r. gminy otrzymywały wsparcie finansowe w prowadzeniu edukacji przedszkolnej najpierw dla dzieci 5-letnich, a od roku 2014 r. dla 4-latków. Wicepremier Waldemar Pawlak zapowiedział także skierowanie projektu na szybką ścieżkę legislacyjną. – W Sejmie od roku czeka na procedowanie obywatelski projekt ustawy, zakładający ten model finansowania publicznych przedszkoli – stwierdził Sławomir Broniarz, szef ZNP. I zaznaczył, że to koalicja PO – PSL odpowiada za wstrzymanie prac nad nim.
Projekt obywatelski, przygotowany z inicjatywy ZNP, jest w Sejmie od października ub.r. Podpisało się pod nim 150 tys. osób. Po pierwszym czytaniu trafił do sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży, ta pod koniec marca przesłała go do dalszych prac w podkomisji nadzwyczajnej. Zapisy dotyczące częściowego dotowania wychowania przedszkolnego zawierał też projekt nowelizacji ustawy przygotowany wiosną tego roku przez resort edukacji. Zgodnie z nim dotowane miało być wychowanie przedszkolne dzieci 5-letnich i 4-letnich, odpowiednio od 2014 i w 2016 r. Po konsultacjach społecznych i międzyresortowych trafił on w maju do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Nie został skierowany dalej pod obrady Rady Ministrów.