"Składka zdrowotna powinna być opłacona przez rolników mających co najmniej 15 hektarów. Małe gospodarstwa nie są w stanie takiej składki płacić przy obecnej rentowności produkcji. Nie ma żadnego uzasadnienia, by składkę płaciły gospodarstwa 6-hektarowe, trzeba przyjąć propozycję ministra Marka Sawickiego, czyli 15 ha. Minister przeprowadził z nami konsultacje i uzyskał na to zgodę związków zawodowych. (...) Zgoda na 15 hektarów jest daleko idącym kompromisem.

W gospodarstwie rolnym takie same zasady, jak w przypadku przedsiębiorstw

Uważam, że należy dążyć do tego, by jak najszybciej w gospodarstwie rolnym obowiązywały takie same zasady, jak w przypadku przedsiębiorstw. Zmiany te będą jednak wymagały ogromnej rewolucji ustawodawczej, bo nie jest to tylko kwestia wprowadzenia rachunku ekonomicznego, ale wymaga również określenia, co jest gospodarstwem rolnym, co jest kosztem, a co dochodem rolników, zdefiniowania, jak oddzielić koszty utrzymania rolnika od kosztów prowadzenia gospodarstwa. To będzie wymagało ogromnych zmian, a na rozwiązania cząstkowe nie będzie zgody.

Podatek rolny jest haraczem płaconym przez rolników. Jego zlikwidowanie może prowadzić do tego, że budżet państwa będzie musiał zaspokajać finansowo budżety gminne, które żyją głównie z podatku rolnego.