Przez udział w szkoleniu lub stażu sfinansowanym przez Unię można wypaść z rejestru urzędu pracy. Problem w tym, że bezrobotni często nie są świadomi konsekwencji, jakie powoduje dla nich udział w unijnym projekcie szkoleniowym. Wszystko dlatego, że interpretacje resortu pracy zmieniają się bardzo często.
– Bezrobotni nie są w stanie nadążyć za tymi zmianami, a odpowiedzialność za to próbuje się przerzucać na realizatorów unijnych projektów – mówi Marcin Jakubowski, kierownik wydziału projektów europejskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
Przyczyną zamieszania jest ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1725), która weszła w życie 1 lutego. Zgodnie z nią bezrobotnego wyklucza z rejestru samo objęcie go obowiązkiem ubezpieczenia społecznego wskutek wypłacenia mu stypendium. Takie oskładkowane stypendium szkoleniowe lub stażowe otrzymują osoby, które przystąpią do unijnego projektu.