Ponad 10 proc. jednostek naukowych, czyli uczelni, instytutów badawczych, a także placówek Polskiej Akademii Nauk, nie przekazało do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyników audytu z wydatkowania pieniędzy.
Nie wywiązały się z tego m.in. Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego czy Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie.
Do przekazania sprawozdania zobowiązane są te placówki, które otrzymują dotację na działalność statutową. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2007 r. nr 115, poz. 97), która weszła w życie 1 lipca 2007 r. i podtrzymamy obecnie obowiązującą ustawą z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615).
Zgodnie z przepisami pierwszy audyt powinien zostać przeprowadzony w terminie do 2 lipca 2011 r. A jego wyniki przesłane do resortu. Przepisy nie przewidują konsekwencji dla nierzetelnych placówek.