Niekorzystne zmiany w systemie emerytalnym wprowadzane przez kolejne rządy powodują, że dobrowolne oszczędzanie na dodatkową emeryturę w III filarze staje się coraz bardziej konieczne. Jednym z rozwiązań jest PPE w formie grupowej.
Twórcy reformy emerytalnej od początku zakładali, że duża część społeczeństwa, oprócz obowiązkowych form oszczędzania na emeryturę w I i II filarze (ZUS i OFE), będzie odkładać dodatkowe kwoty dobrowolnie w III filarze emerytalnym. Dopiero te wszystkie formy zabezpieczenia emerytalnego miały zapewniać odpowiednie świadczenia po zakończeniu życia zawodowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że emerytura z ZUS i OFE nie zapewni odpowiedniego poziomu zabezpieczenia.

Niższa stopa zastąpienia