Radni Stargardu Szczecińskiego nie chcą dopłacać do zasiłków i asystentów rodzinnych. Wczoraj przyjęli uchwałę w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o wspieraniu rodziny i o finansach publicznych. Państwo nie dało na te dodatkowe zadania środków ani nie wskazało możliwości ich pozyskania, co jest niezgodne z konstytucją – uważają.
Ich zdaniem zapisy, które znalazły się w ustawie, są niezgodne z podpisaną przez Polskę Europejską kartą samorządu Lokalnego. Zgodnie z ustawami oraz ich interpretacją wydaną przez resort finansów gminy od połowy tego roku muszą dopłacać m.in. do zasiłków stałych dla najbiedniejszych. Wkład gminy to 20 proc. Radni przypominają, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wejdzie w życie w styczniu 2012 roku, wprowadzi nowe zadania własne dla gminy, w tym obowiązek zatrudniania asystentów rodziny i ponoszenia częściowych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.