Od lata gminy starają się zapewnić miejsca w przedszkolach. Część starszych dzieci trafia do oddziałów przedszkolnych na terenie szkół. Po pięciu godzinach zrealizowanej podstawy programowej samorząd może już legalnie pobierać opłaty za szkolne zerówki
Zgodnie art. 5 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty tworzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Po zmianie w 2009 roku przepisów tej ustawy na gminy został nałożony obowiązek przyjmowania do takich placówek pięciolatków i sześciolatków, których rodzice nie zdecydowali się na posłanie ich do szkoły.
Najwięcej miejsc w przedszkolach gminy musiały zapewnić w obecnym roku szkolnym 2011/2012. W tym roku wszystkie pięciolatki i sześciolatki obowiązkowo musiały do nich trafić.