Pracodawca za to, że przyjął do pracy młodocianego, może otrzymać od OHP refundację.
Przedsiębiorcy mogą tylko do 15 listopada składać wnioski do Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) o refundację wynagrodzeń i składek za młodocianych, którzy uczą się u nich zawodu. Ten, kto się spóźni, nie dostanie pieniędzy.
Pracodawcy dzięki refundacji mogą mieć darmowych pracowników – uczniów. Natomiast młodzi ludzie zdobywają nowe kwalifikacje, dzięki czemu łatwiej mogą znaleźć docelowe zatrudnienie w przyszłości.