W 2012 roku będzie można wpłacić na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) nie więcej niż 4030,80 zł.
Według szacunków ekspertów emerytury pobierane w przyszłości mają odpowiadać około 30 proc. ostatniej pensji. Pracownicy sami więc muszą zadbać o godniejsze życie na starość. Od 2012 roku będzie możliwe założenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez każdego, kto ukończył 16 lat. Tak wynika z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 75, poz. 398).
Osoby, które ukończyły 18 lat, mogą dokonywać wpłat na emeryturę niezależnie od źródła ich pochodzenia (np. z umowy o pracę lub zlecenia).
Ten, kto chce oszczędzać na prywatnym koncie emerytalnym, musi najpierw podpisać umowę z funduszem inwestycyjnym, dobrowolnym funduszem emerytalnym, zakładem ubezpieczeń, podmiotami prowadzącymi działalność maklerską lub bankiem. Po zawarciu kontraktu zainteresowany będzie wpłacał pieniądze co miesiąc. Istnieje jednak maksymalny roczny pułap wpłat. Oszczędzający ich część może odpisać od dochodu wypełniając roczny PIT.
Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni. Dla pracowników ta podstawa to najczęściej ich pensja brutto, a np. dla osoby na urlopie wychowawczym jest to płaca minimalna (w 2012 roku – 1500 zł). Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest to co najmniej 60 proc. średniej pensji. Dla tych, którzy korzystają z dwuletniej ulgi na ZUS – 30 proc. minimalnej płacy.
Wpłaty nie mogą maksymalnie przekroczyć 4 proc. kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Odpowiada ona 30 średnim pensjom rocznie. W tym roku jest to 100 770 zł. W 2012 roku będzie można wpłacić na IKZE nie więcej niż 4030,80 zł.
Wypłata w przypadku IKZE jest opodatkowana. PIT podlega także przekazanie pieniędzy zgromadzonych przez oszczędzającego na wypadek śmierci na rzecz osoby uprawnionej.