Osoba, która pobiera emeryturę w najniższej kwocie, może w każdym czasie wystąpić o jej ponowne ustalenie. Taką możliwość ma wtedy, gdy dotarła do nowych dokumentów potwierdzających staż lub zarobki sprzed przyznania tego świadczenia albo pracowała po nabyciu uprawnień emerytalnych.

Ubezpieczona w 2007 roku przeszła na wcześniejszą emeryturę pracowniczą. ZUS uwzględnił jej 12 lat zatrudnienia, a staż ten uzupełnił pracą w gospodarstwie rolnym. Nie udało jej się jednak udokumentować zarobków z okresu pracy, co spowodowało, że ZUS przyjął za te lata wynagrodzenia zerowe i ustalił świadczenie w minimalnej kwocie. Pracodawca odmówił jej wydania zaświadczenia ZUS Rp-7, gdyż nie ma on dokumentacji płacowej z tamtego okresu. Czy obecnie ubezpieczona może ubiegać się o podwyższenie świadczenia w związku z ukończeniem 60 lat?

Wysokość emerytury ustalanej na dotychczasowych zasadach (dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.) uzależniona jest w znacznym stopniu od podstawy jej wymiaru. Do ustalenia tej podstawy ZUS przyjmuje zarobki na ogół z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego 20-lecia przypadającego przed rokiem zgłoszenia wniosku lub z 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu ubezpieczenia.