Najwięcej miejsc pracy czekało na praktykantów i stażystów. W porównaniu z sierpniem pojawiło się więcej ogłoszeń dla konsultantów i asystentów. Najmniej ofert (tylko 30) było skierowanych do menedżerów i dyrektorów. Czyli im wyższe stanowisko, tym mniej ofert. W porównaniu z sierpniem zmalała liczba ofert do PR-owców w województwie mazowieckim, przede wszystkim w Warszawie. Wzrosło za to zapotrzebowanie w innych województwach – zwłaszcza łódzkim (5 ofert w sierpniu, do 14 we wrześniu). Podstawowy warunek stawiany ewentualnym pracownikom PR, oprócz lekkiego pióra, jest znajomość języka obcego. Pracodawcy szczególnie cenią umiejętność posługiwania się angielskim.

DS