Tylko nieliczni żołnierze mogą się liczyć na podwyżki. Gwarantuje je uzyskanie dodatku motywacyjnego. Resort proponuje, aby jego wysokość wzrosła nawet do 405 zł miesięcznie.

W przyszłym roku żołnierze zawodowi również nie mogą liczyć na wzrost uposażeń zasadniczych. Te nie rosną od trzech lat. Brak podwyżek nie oznacza jednak, że żołnierze nie mogą zarabiać więcej.

Ci, którzy służą w korpusie szeregowych i podoficerów, mogą liczyć na wzrost dodatków motywacyjnych. Taką możliwość przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 141, poz. 1497 z późn. zm.). Projekt trafił do konsultacji społecznych.