Wyjeżdżaliśmy mimo tego, że w UE sytuacja jest niestabilna, a w wielu krajach bezrobocie wyższe niż u nas. Emigracyjnym hitem były Niemcy, choć dopiero od maja otworzyły dla nas rynek pracy. W 2010 r. liczba przebywających tam osób zwiększyła się z 415 tys. do 455 tys. O 5 tys. osób zwiększyła się także liczba Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii (do 560 tys.). Niewiele zaś zmniejszyła się liczba rodaków przebywających w pogrążanej w kryzysie Irlandii (ze 140 do 125 tys.). Inaczej w Hiszpanii: trudna sytuacja na tamtejszym rynku pracy spowodowała, że liczba przebywających tam Polaków zmalała z 84 do 50 tys.

– Co najmniej połowa z emigrantów, czyli ponad milion osób, postanowiła osiedlić się na stałe za granicą – ocenia prof. Krystyna Iglicka z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Część z nich ściąga do siebie rodziny, co zwiększa liczbę emigrantów.