Dziś mija ostatni dzień, kiedy pierwsi rodzice, którzy już 3 października zawarli z nianią umowę uaktywniającą, muszą zgłosić ją do ZUS, aby ten opłacał za nią składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny w wysokości nawet 5 tys. zł.

– W ciągu pierwszych czterech dni zgłoszonych zostało 660 niań – mówi Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

Bożena Maria Wankiewicz, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Toruniu, dodaje, że zainteresowanie nowymi przepisami jest duże zarówno wśród rodziców, jak i niań, choć ze względu na krótki czas ich obowiązywania większość osób ogranicza się na razie do zadawania pytań.

– Rodzice najczęściej pytają, jakie dokumenty powinni złożyć, jak rozliczać składki, ale mamy też pytania o sprawy, za które nie odpowiadamy, np. o kwestie podatkowe i o to, gdzie znaleźć druk umowy uaktywniającej – mówi Iwona Kowalska, rzecznik prasowy oddziału ZUS we Wrocławiu, gdzie zgłoszonych zostało 12 niań.

Danuta Cejmer-Orzechowska, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Szczecinie, dodaje, że jeden z rodziców chciał zgłosić do ubezpieczeń opiekunkę zajmującą się jego 6-letnim dzieckiem. Został jednak poinformowany, że nie jest to możliwe, bo ustawa z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45 poz. 235) nie przewiduje opłacania składek za opiekę nad starszymi dziećmi.

Ponadto Marlena Nowicka, rzecznik prasowy I oddziału ZUS w Poznaniu, zwraca uwagę, że większość rodziców woli skorzystać z pomocy pracowników w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych. Są to druk ZUS ZFA – zgłoszenie rodzica jako płatnika składek oraz ZUS ZUA – zgłoszenie niani do ubezpieczenia.

– Zdarzały się jednak przypadki wzorowo wypełnionych dokumentów – mówi Bożena Maria Wankiewicz.

Pracownicy oddziałów będą też udzielać pomocy przy wypełnianiu dokumentów rozliczeniowych, które rodzic będzie musiał złożyć do 15. dnia miesiąca następującego po tym, za który opłacono składki.