Absolwenci zagranicznych uczelni wyższych nie mają już problemów z uznawaniem ich kwalifikacji w Polsce. Nadal konieczne jest ujednolicanie wymogów, jakie musi spełniać kształcenie w poszczególnych szkołach wyższych.

Od podpisania deklaracji bolońskiej, która ma na celu ujednolicić systemy kształcenia w państwach europejskich, upłynęło już 12 lat. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego tworzy obecnie już 47 państw.

Koniec jednolitych studiów