Konkurs organizowany jest m.in. przez Krajową Izbę Gospodarczą. W tegorocznej, III edycji, oceniano branże paliwowo-energetyczną, spożywczą oraz przemysł ciężki (co roku oceniane są inne).

W skład kapituły konkursu weszli m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, Centrum Monitorowania Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a także pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska.

Tytuł "Pracodawca Godny Zaufania" otrzymały w tym roku Mostostal Warszawa, Żywiec Zdrój oraz PKN Orlen. Kapituła oceniała programy socjalne, politykę pracowniczą i system ochrony praw pracowników. Przyznano również nagrodę specjalną dla Ireneusza Wsilewskiego z zarządu PKP Cargo za współpracę i szacunek do partnerów społecznych podczas restrukturyzacji firmy.

Przyznano także nagrody dla dziennikarzy za promocję pozytywnych wzorców z zakresu polityki pracowniczej. Otrzymali je Tadeusz Mosz (TVP, TOK FM) oraz Jacek Zalewski ("Puls Biznesu"). Nagrodę pod patronatem Radziszewskiej przyznano Łukaszowi Guzie ("Dziennik Gazeta Prawna") za poruszanie tematów wrażliwych społecznie oraz monitorowanie przestrzeganie praw pracowniczych.

Zwycięskie firmy oferują świadczenia socjalne dla pracowników, dofinansowując wypoczynek, opiekę nad dziećmi, zajęcia sportowe, oferują bezzwrotne zapomogi dla pracowników w trudnej życiowej sytuacji, pożyczki mieszkaniowe, opiekę medyczną, współfinansują studia, kursy i szkolenia, stosują ułatwienia dla matek wracających do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Podczas uroczystości wręczenia nagród Radziszewska zaprezentowała swój nowy projekt - portal Forum Dobrych Praktyk "Siła kobiet - siłą firmy" (www.dobre-praktyki.eu). Ma on promować m.in. takie rozwiązania, jakie stosują laureaci konkursu.

"Przepisy prawa mamy bardzo dobre, ale czym innym jest praktyka. Mnie szczególnie interesuje, jak pracodawcy podchodzą do problemu godzenia ról. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, ponieważ to one mają przerwy w pracy związane z macierzyństwem. Jak pokazują badania, 80 proc. kobiet chce wrócić do pracy, niestety wielu się nie udaje" - mówiła Radziszewska. Podkreśliła, że kobiety wciąż spotykają się z dyskryminacją na rynku pracy, szczególnie jeśli mają dzieci, zarabiają też mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach.

Jej zdaniem trzeba wypracować model postępowania z pracownikami, którzy są rodzicami, aby ułatwić im godzenie obowiązków. Przekonywała, że to się opłaca firmom, podkreślając, że pracownicy są wtedy lojalni i efektywni. "Aby pozyskać dobrych pracowników konieczne jest stworzenie w firmie przyjaznego środowiska pracy, również dla łączenia ról pracownika i rodzica" - dodała.

"Razem z partnerami biznesowymi stworzyliśmy portal, na którym można wymieniać się dobrymi praktykami. Są tam także przepisy, interpretacje przepisów, można za pośrednictwem tej strony zadać pytanie ministrowi - np. finansów czy pracy, a także zgłosić problemy z zapisami, które przeszkadzają we wprowadzaniu dobrych praktyk. Będziemy lobbować na rzecz ich zmiany" - zapowiedziała Radziszewska.