Osoba, która nie zgadza się ze skreśleniem jej z listy studentów, powinna skierować do rektora pismo odwołujące się od decyzji dziekana. Ma na to 14 dni od momentu dostarczenia jej tej informacji.

Student, który zostanie usunięty z listy uczących się w danej szkole wyższej, straci wszystkie uprawnienia. Uczelnia przestanie mu wypłacać pomoc materialną, np. stypendia za naukę czy socjalne, oraz odbierze legitymację. Oznacza to, że osoba taka nie będzie miała uprawnień do korzystania ze zniżek m.in. na przejazdy pociągami, autobusami czy na bilety do kina. Jeśli się nie zgadza z decyzją uczelni o skreśleniu z wykazu, ma prawo się od niej odwołać. Ostatecznie może skierować skargę na drogę sądową.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Za co można otrzymać karę

Czy brak wpisu jest podstawą do wyrzucenia studenta

Czy regulamin studiów może zaostrzać ustawowe kryteria

Jak dostarczyć decyzję o skreśleniu

Jakie są kary dyscyplinarne w szkołach wyższych

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy szkoła wyższa może usunąć studenta z uczelni.