Policjanci narażeni na stres w czasie wykonywania zadań służbowych będą pod opieką lekarzy służby medycyny pracy.
Oceniając stan zdrowia funkcjonariusza, specjalista z zakresu medycyny pracy będzie musiał brać pod uwagę specyfikę i ryzyko zawodowe występujące na konkretnym stanowisku pracy lub służby. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt w tej sprawie. Zgodnie z nim funkcjonariusze i pracownicy będą objęci profilaktyką lekarsko-psychologiczną. Specjaliści będą także mieli za zadanie zapobiegać skutkom zaburzeń po urazach. Ponadto będą analizować warunki służby oraz pracy, a w szczególności warunki jej pełnienia w jednostkach specjalistycznych (np. w czasie służby w warunkach przeciążenia, wysokiego ciśnienia atmosferycznego, wibracji).
Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.