Wraz z utworzeniem szkoły lub przedszkola samorząd musi nadać im statut. Jednak to na dyrektorach tych placówek leży obowiązek wprowadzania do nich kolejnych zmian.

Muszą je na bieżąco aktualizować i dbać o zgodność z nadrzędnymi przepisami. W praktyce są one zmieniane dopiero wtedy, gdy brakuje w nich regulacji, które można zastosować w konkretnej sytuacji wobec nauczyciela lub ucznia.

Tworząc statut placówki oświatowej, trzeba uwzględnić m.in. rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Zawiera ono wytyczne, według których powinien być tworzony dokument, na podstawie którego będzie funkcjonować szkoła.