Pomimo narastającej niepewności w światowej gospodarce, blisko dwie trzecie (65%) Polaków nie obawia się o swoje miejsca pracy, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Homo Homini na zlecenie Work Service.

"Pomimo narastającej niepewności w światowej gospodarce, blisko dwie trzecie Polaków nie obawia się o swoje miejsca pracy – wynika z najnowszych danych Work Service SA. Jednocześnie coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy przekłada się na brak oczekiwań wzrostu płac i wzbudza niepokoje nawet 25% pracowników związane z zachowaniem obecnego zatrudnienia. Polacy spodziewają się nadejścia kryzysu najwcześniej w przyszłym roku" - głosi komunikat Work Service.

Z drugiej strony, co czwarty Polak (25%) obawia się o swoje zatrudnienie w perspektywie najbliższych miesięcy a nawet lat. Na przestrzeni najbliższego miesiąca redukcji zatrudnienia obawia się 6% osób posiadających obecnie pracę, podano także. "Polacy w znacznie mniejszym stopniu obawiają się utraty zatrudnienia w najbliższych miesiącach niż w dłuższej perspektywie czasu. Pracownicy spodziewają się nadejścia kryzysu w przyszłym roku lub później - 19% respondentów, dlatego też są pewni obecnego zatrudnienia" - komentuje prezes Work Service Tomasz Hanczarek, cytowany w komunikacie.

Badanie zlecone przez Work Service zostało przeprowadzone przez Instytut Badania Opinii Homo Homini w dniu 17 września 2011r. na losowej, liczebnie reprezentatywnej próbie dla ogółu dorosłych mieszkańców Polski. Wielkość próby wyniosła 1041 osób, a błąd oszacowania 3%. Wyniki zbierano metodą wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).