240,1 tys. niepełnosprawnych było w czerwcu tego roku zarejestrowanych w systemie obsługi dofinansowań i refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). To do ich pensji firmy otrzymują dopłaty z funduszu. Liczba pracujących niepełnosprawnych zaczęła rosnąć po dużym spadku, który miał miejsce w marcu tego roku, gdy w systemie było zarejestrowanych 235,9 tys. osób (miesiąc wcześniej było ich 264 tys.).

Spadek ten był spowodowany ostatnią nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r, nr 127 poz. 721). Ograniczyła ona wiele przywilejów dla zakładów pracy chronionej, m.in. podatkowych oraz związanych z udzielaniem kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON. Zniosła też dofinansowanie do pensji emerytów zaliczonych do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności. Większość ekspertów spodziewała się więc zmniejszania liczby zatrudnionych. Wbrew czarnym scenariuszom w kolejnych miesiącach pracujących niepełnosprawnych zaczęło stopniowo przybywać.

– Liczba zatrudnionych niepełnosprawnych nie uległa drastycznemu obniżeniu. Z systemu dofinansowań wypadli właściwie tylko emeryci, do których pensji nie byliśmy w stanie dopłacać – mówi Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Dodaje też, że wzrost zatrudnienia widać zwłaszcza w przypadku otwartego rynku pracy.

– Większa liczba zatrudnianych niepełnosprawnych może wynikać z optymistycznego nastawienia pracodawców po obietnicach złożonych przez rząd – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

Firmy czekają zwłaszcza na podniesienie podstawy dofinansowania do pensji osób niepełnosprawnych. Obecnie jest ona zamrożona na wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2009 r. (1276 zł).

Jednak niektórzy pracodawcy mogą zwiększać teraz zatrudnienie, zanim wejdą w życie kolejne zmiany w ustawie rehabilitacyjnej. Od stycznia 2012 r. zacznie bowiem stopniowo obniżać się wysokość dopłat do pensji osób zaliczonych do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności.