Od marca do czerwca liczba niepełnosprawnych pracowników, do których pensji dopłaca PFRON, wzrosła o cztery tysiące. Stało się tak, mimo że firmy ich zatrudniające straciły w tym czasie wiele przywilejów.
240,1 tys. niepełnosprawnych było w czerwcu tego roku zarejestrowanych w systemie obsługi dofinansowań i refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). To do ich pensji firmy otrzymują dopłaty z funduszu. Liczba pracujących niepełnosprawnych zaczęła rosnąć po dużym spadku, który miał miejsce w marcu tego roku, gdy w systemie było zarejestrowanych 235,9 tys. osób (miesiąc wcześniej było ich 264 tys.).
Spadek ten był spowodowany ostatnią nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r, nr 127 poz. 721). Ograniczyła ona wiele przywilejów dla zakładów pracy chronionej, m.in. podatkowych oraz związanych z udzielaniem kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON. Zniosła też dofinansowanie do pensji emerytów zaliczonych do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności. Większość ekspertów spodziewała się więc zmniejszania liczby zatrudnionych. Wbrew czarnym scenariuszom w kolejnych miesiącach pracujących niepełnosprawnych zaczęło stopniowo przybywać.