Osoby prowadzące gospodarstwa rolne, które korzystają z unijnych funduszy, będą mogły szybciej niż obecnie podjąć dodatkową pracę poza rolnictwem.
Okres obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS wymagany od młodego rolnika, który otrzymał unijną pomoc z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na rozwój swojego gospodarstwa, będzie skrócony do roku. Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków przyznawania pomocy z PROW na ułatwianie startu młodym rolnikom. Obecnie muszą oni podlegać ubezpieczeniu w rolniczej kasie przez trzy lata od dnia wypłacenia im unijnych pieniędzy.
Resort rolnictwa argumentuje, że rozpoczęcie samodzielnej działalności rolniczej wymaga znacznych nakładów finansowych na uruchomienie produkcji i modernizacji gospodarstwa. Jest to jednak coraz trudniejsze, ponieważ w ostatnich kilku latach realna dochodowość gospodarstw obniżyła się, przez co wielu początkujących rolników nie jest w stanie utrzymać się tylko z rolnictwa. Obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez trzy lata pozbawia ich możliwości uzyskania w tym czasie dodatkowych dochodów np. z pracy zarobkowej.
Zmiana ma dotyczyć również tych rolników, którym przyznano pomoc na dotychczasowych zasadach, ale w przypadku których nie upłynął jeszcze trzyletni okres ich obowiązkowego pozostawania w KRUS.