Aby dziecko zachowało prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, musi złożyć do ZUS dokumenty potwierdzające kontynuowanie nauki.

Osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzymuje z ZUS decyzję dotyczącą nie tylko wysokości świadczenia, ale także okresu jego pobierania. Osoby otrzymujące rentę czytając taką decyzję przeważnie skupiają się na sprawdzeniu, czy ZUS prawidłowo policzył kwotę świadczenia. Analizowane jest, czy przy ustalaniu jej wysokości zostały uwzględnione wszystkie okresy opłacania składek przez zmarłego członka rodziny lub osobę, po której dziecko ma prawo do pomocy państwa.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak przedłużyć prawo do renty rodzinnej z ZUS
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak sprawdzić do kiedy zakład przyznał świadczenie
- Jak potwierdzić prawa do renty rodzinnej
- Jak złożyć wniosek o kontynuację świadczenia
- Gdzie uzyskać zaświadczenie o nauce