Tak, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w danym roku kalendarzowym już dwa razy zmieniał lekarza rodzinnego. Jeżeli będzie chciał to zrobić po raz trzeci, to będzie musiał zapłacić 80 zł. Należy jednak pamiętać, że taka opłata nie jest pobierana, jeżeli konieczność zmiany lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynika z okoliczności niezależnych od pacjenta. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania pacjenta lub zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez wcześniej wybranego przez niego lekarza opłata nie może być pobrana. Lekarza POZ wybiera się poprzez wypełnienie odpowiedniego druku deklaracji.

DOMINIKA SIKORA