Podczas pobytu w sanatorium kuracjusz nie płaci za leczenie. Z własnej kieszeni musi natomiast pokryć koszty wyżywienia i zakwaterowania. Opłat tych nie ponoszą tylko dzieci i młodzież.

Ubezpieczony musi mieć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w sanatorium lub szpitalu uzdrowiskowym. Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na świadczenie usług medycznych. Może to być lekarz rodzinny, specjalista lub lekarz zatrudniony w szpitalu, w którym pacjent był leczony. Do leczenia uzdrowiskowego nie są kwalifikowane kobiety w ciąży oraz będące w okresie karmienia niemowląt.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Które choroby wykluczają wyjazd do sanatorium

Fundusz zweryfikuje ważność skierowania do uzdrowiska

Jak często można jeździć do sanatorium

Za co pacjent musi dopłacić

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można się ubiegać o skierowanie do sanatorium.