Po rozwodzie lub separacji małżonków dziecko dostanie alimenty od tego rodzica, który wyprowadził się z domu. Otrzyma część majątku zmarłego rodzica bez względu na to, czy jest z legalnego, czy pozamałżeńskiego związku. Może też liczyć na jednorazową odprawę pośmiertną od pracodawcy zmarłego rodzica i na rentę rodzinną z ZUS.
Separacja czy rozwód rodziców i śmierć jednego z nich powodują, że zmienia się sytuacja materialna ich dzieci. Ale w każdym z tych przypadków są one zabezpieczone finansowo. Rozwód rodziców powoduje, że ich dzieci otrzymają alimenty, jeśli nie są w stanie utrzymać się same, np. dlatego że są niepełnoletnie lub niepełnosprawne. Jednak jeśli mają własny majątek, nie dostaną alimentów nawet przed ukończeniem 18. roku życia. To z tego majątku rodzice będą finansować ich utrzymanie. Takie przypadki należą jednak do rzadkości.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Prawa dziecka po rozwodzie, separacji i śmierci rodziców
W pełnej wersji artykułu:
- Co robić, gdy rodzic nie chce płacić?
- Jak rozwiązać kwestię mieszkania po rozwodzie?
- Co robić, gdy zmarły rodzic nie zostawił testamentu?
- Jakie muszą być spełnione warunki, aby wydziedziczenie było skuteczne?
- Jak wygląda zarządzanie majątkiem odziedziczonym przez dziecko?
- Kiedy dziecku zostanie przyznana renta rodzinna?
- Jakie są prawa dziecka urodzonego w konkubinacie?
- Jak wystąpić o ustalenie ojcostwa?