Koła i ogniska wychowawcze będą mogły w tym samym czasie prowadzić zajęcia dla grupy liczącej nie więcej niż 30 dzieci. Jednak zapisanych do nich podopiecznych może być więcej.

Wchodząca w życie od 1 stycznia 2012 r. ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887) zawiera ważne zmiany dla placówek wsparcia dziennego. Należą do nich m.in. świetlice, koła i ogniska wychowawcze, zapewniające opiekę, zajęcia, a nawet ciepły posiłek dzieciom z rodzin z problemami wychowawczymi. Zgodnie z nowymi przepisami w takiej placówce, która działa kilka godzin dziennie, w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 30 dzieci. Z kolei pod opieką jednego wychowawcy może być nie więcej niż 15 dzieci.

– Problem w tym, że na zajęcia do placówek dziennych, zwłaszcza w dużych miastach, często przychodzi z różną częstotliwością nawet 100 dzieci – mówi Jarosław Pydyn, dyrektor Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku.

Samorządy musiałyby więc znacznie ograniczyć liczbę dzieci korzystających z pobytu w świetlicy lub zakładać nowe placówki.

Jak wyjaśnia resort pracy, takie wymaganie nie oznacza, że każda placówka wsparcia dziennego ma mieć tylko 30 miejsc i w związku z tym nie będzie mogła obejmować opieką większej liczby dzieci. Na liście zapisanych na zajęcia może być zarówno 30, jak i 120 osób. Natomiast o konkretnej porze, w tym samym czasie, będą mogły być prowadzone zajęcia dla grupy liczącej nie więcej niż 30 dzieci.

– Placówki często dysponują kilkoma salami, w których są prowadzone zajęcia równolegle dla różnych grup dzieci, nie wiadomo jednak, czy zgodnie z tą interpretacją takie funkcjonowanie będzie możliwe – mówi Jarosław Pydyn.

W konsekwencji część dzieci będzie mogła korzystać z opieki w świetlicy krócej, bo gminy będą tak ustalać grafik zajęć, aby jak największa liczba mogła w ogóle w nich uczestniczyć.

– Przepisy powinny być pod tym względem elastyczne i brać pod uwagę, przede wszystkim zapotrzebowanie, możliwości placówki i liczbę opiekunów – Alicja Szostek, dyrektor Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Żukowie.

Resort pracy dodaje, że wprowadzenie takiego przepisu ma zapewniać dzieciom, które uczęszczają do tych placówek, lepsze warunki rozwoju, nauki i zabawy oraz bezpieczeństwa. Przypomina też, że na dostosowanie się do nowych przepisów samorządy będą miały czas do końca 2012 r.