Koła i ogniska wychowawcze będą mogły w tym samym czasie prowadzić zajęcia dla grupy liczącej nie więcej niż 30 dzieci. Jednak zapisanych do nich podopiecznych może być więcej.

Wchodząca w życie od 1 stycznia 2012 r. ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887) zawiera ważne zmiany dla placówek wsparcia dziennego. Należą do nich m.in. świetlice, koła i ogniska wychowawcze, zapewniające opiekę, zajęcia, a nawet ciepły posiłek dzieciom z rodzin z problemami wychowawczymi. Zgodnie z nowymi przepisami w takiej placówce, która działa kilka godzin dziennie, w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 30 dzieci. Z kolei pod opieką jednego wychowawcy może być nie więcej niż 15 dzieci.

– Problem w tym, że na zajęcia do placówek dziennych, zwłaszcza w dużych miastach, często przychodzi z różną częstotliwością nawet 100 dzieci – mówi Jarosław Pydyn, dyrektor Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku.