Uczniowie od wychowawcy dowiedzą się, jaką ścieżkę kształcenia wybrać. W doborze zawodu nie pomogą im profesjonalni doradcy.
Placówki oświatowe powinny zapewnić uczącym się pomoc doradców zawodowych. Już teraz objęte takim obowiązkiem są gimnazja, licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe.
Zdaniem autorów rządowego raportu Młodzi 2011 dobrze prowadzone poradnictwo pomaga uczniom w lepszym wyborze zawodu i w szybszym znalezieniu pracy.