Osoba, która nie uczęszczała do szkoły zawodowej, będzie mogła zdobyć dyplom potwierdzający wiedzę i umiejętności w danym fachu.
Do egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w konkretnej profesji będzie mogła przystąpić osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Do udziału w nim są również uprawnieni ci, którzy co najmniej dwa lata kształcili się lub pracowali w zawodzie, z którego chcą zdawać sprawdzian. Zasady przeprowadzania egzaminów określa projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych. Ma wejść w życie 1 września 2012 r.
– Aby dobrze wykonywać dany zawód, potrzebne jest połączenie teorii i praktyki. W projekcie tego elementu brakuje – mówi Franciszek Uszko, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie.
Nowe przepisy dotyczące egzaminów zawodowych są wynikiem zmian w nauczaniu fachowców. Zgodnie z nimi od roku szkolnego 2012/2013 każdy z zawodów będzie podzielony na kwalifikacje (od jednej do trzech). Aby zdobyć dyplom w danej profesji, potrzebne będzie uzyskanie świadectwa potwierdzającego każdą z nich. I tak na przykład aby zostać fryzjerem, trzeba będzie zdać sprawdzian z wykonywania usług fryzjerskich, a na wyższym poziomie kształcenia również z modelowania fryzur.
– Podział na kwalifikacje nie jest dobrym pomysłem. To tak, jakby piekarza na niższym poziomie edukacji uczyć wyrabiania ciasta, a dopiero na kolejnym jego pieczenia Aby dobrze wykonywać tę pracę, trzeba umieć te dwie rzeczy – uważa Franciszek Uszko.
Dodaje, że dlatego najlepiej sprawdza się system, gdzie uczeń zdaje egzamin dopiero po zdobyciu wiedzy i praktycznych umiejętności ze wszystkich wymaganych w fachu dziedzin.
Za przystąpienie do egzaminu konieczne będzie wniesienie opłaty. Wyniesie ona 5,5 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym – czyli obecnie 164,7 zł.