Od 12 do 25 godzin opieki i nauki tygodniowo w zależności od liczby dzieci muszą zapewniać punkty i zespoły wychowania przedszkolnego.

Od dziś pięciolatek odbywający roczne przygotowanie przedszkolne może realizować ten obowiązek nie tylko w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych (tzw. zerówkach), ale też punktach i zespołach wychowania przedszkolnego.

W związku z tym zmiany wymagał minimalny tygodniowy wymiar zajęć w tych placówkach. Określa go wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 czerwca 2011 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 143, poz. 839). Zgodnie z nim minimalny dzienny wymiar zajęć wynosi 3 godziny.