Osoba, która chce otrzymywać świadczenia na dzieci, musi osiągać dochody nieprzekraczające 504 zł lub 583 zł, gdy wychowuje niepełnosprawne dziecko.

Od dziś gminy zaczynają przyjmować wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada i zakończy 31 października 2012 r. Wszystkie osoby, które zdążą zrobić to do końca września, zasiłek za listopad na pewno otrzymają w tym właśnie miesiącu. Jeżeli rodzic złoży wniosek w późniejszym terminie, świadczenia listopadowe może otrzymać razem z tymi przysługującymi za grudzień.

To, czy gmina przyzna zasiłek, zależy głównie od wysokości dochodów osiąganych przez rodziców. Kryterium dochodowe, które nie zmienia się od 2004 r., wynosi 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko. Zasiłek, którego wysokość jest uzależniona od wieku dziecka, tak jak w poprzednim okresie zasiłkowym wyniesie 68 zł, 91 zł lub 98 zł. Ponadto do zasiłku przysługują dodatki, m.in. z tytułu samotnego wychowywania dziecka, przebywania na urlopie wychowawczym i dojazdu dziecka do szkoły.

Rodzic, który chce otrzymywać zasiłek, składa wniosek na druku, który otrzyma w gminie. Musi też dołączyć do niego wymagane w przepisach dokumenty. Są to m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.