nowe PRAWo Od 1 stycznia 2008 r. wynagrodzenie rodzin zastępczych może wynieść nawet 160 proc. podstawy ustalonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli 2635 zł.

Wysokość wynagrodzenia zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych ustali starosta. Tak wynika z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. Podpisała je minister pracy i polityki społecznej. Kwota wynagrodzenia nie będzie wyższa niż 160 proc. podstawy zawartej w ustawie o 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Nie może więc przekroczyć sumy 2635 zł. Resort określił jednak także dolną granicę wynagrodzenia. Rodziny zastępcze nie otrzymają mniej niż 1564 zł.

Ustalając wysokość wynagrodzenia, starosta będzie brał pod uwagę m.in. ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad dzieckiem oraz doświadczenie w pracy z dziećmi (zwłaszcza okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej).

Zmiana rozporządzenia wprowadzi także nowe zasady obliczania wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Za okres pozostawania w gotowości do przyjęcia dziecka otrzymają oni 95 proc. podstawy wymiaru, czyli 1564 zł. Natomiast z dniem przyjęcia pierwszego dziecka ich wynagrodzenie wzrośnie do 160 proc. podstawy, czyli wyniesie 2635 zł.

Zdaniem ekspertów, samo podwyższenie wynagrodzeń nie spowoduje jednak istotnego wzrostu liczby rodziców zastępczych.

- Powinni oni mieć dostęp do informacji o korzyściach i obowiązkach, jakie wynikają z tej roli, oraz do pomocy specjalistów, np. z opieki społecznej - mówi Monika Rościszewska-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu. Nowe reguły dotyczące wynagrodzeń dla obu typów rodzin zastępczych będą jednak obowiązywać od 1 stycznia 2008 r.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl