Jeszcze w tym roku osoby, które rozpoczną naukę na drugim lub kolejnym kierunku, nie będą musiały za nią płacić. Odpłatność za dodatkowe studia będzie obowiązywać dopiero od roku akademickiego 2012/2013

Czy student zapłaci za już podjętą naukę

Osoba uczy się na archeologii na studiach stacjonarnych na uczelni publicznej. W tegorocznej rekrutacji dostała się na dwa inne kierunki – historię i antropologię. Czy w związku z wejściem w życie od 1 października nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym będzie musiała zapłacić za te dodatkowe studia?