Jeszcze w tym roku osoby, które rozpoczną naukę na drugim lub kolejnym kierunku, nie będą musiały za nią płacić. Odpłatność za dodatkowe studia będzie obowiązywać dopiero od roku akademickiego 2012/2013

Czy student zapłaci za już podjętą naukę

Osoba uczy się na archeologii na studiach stacjonarnych na uczelni publicznej. W tegorocznej rekrutacji dostała się na dwa inne kierunki – historię i antropologię. Czy w związku z wejściem w życie od 1 października nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym będzie musiała zapłacić za te dodatkowe studia?

Czy dobre wyniki zwalniają z opłat

Przyszły pedagog, który kształci się w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Jagiellońskim, zamierza od roku akademickiego 2012/2013 podjąć naukę na jeszcze jednym kierunku na tej samej uczelni – socjologii. Ma bardzo dobre wyniki w nauce. Czy ma szansę nie zapłacić za naukę, gdy zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające odpłatność za drugi kierunek studiów?

Czy zmiana kierunku nie będzie kosztować

Maturzysta chce podjąć naukę na uniwersytecie. Dostał się na kierunek prawo, ale nie wie, czy te studia nie okażą się dla niego za trudne. Dlatego ewentualnie ma zamiar uczyć się na zarządzaniu. Jeśli po roku nauki uzna, że nie jest w stanie kontynuować kształcenia na pierwszym kierunku, to czy będzie mógł go jeszcze zmienić bez ponoszenia opłat?

Czy trzeci kierunek może być bezpłatny

Studentka teraz kształci się na filologii polskiej. Zdobędzie tytuł zawodowy licencjata w 2012 roku. Już wie, że będzie chciała podjąć naukę na dwóch innych kierunkach od roku akademickiego 2012/2013 również na studiach pierwszego stopnia. Na filologii miała bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymywała stypendium. Zamierza utrzymać dobre wyniki również na nowych kierunkach. Jeśli jej to się uda i będzie spełniała kryteria potrzebne do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów, to czy mimo że studiuje na dwóch kierunkach i wcześniej już ukończyła pierwszy, będzie mogła być zwolniona z opłat i studiować bezpłatnie?

Czy kontynuacja nauki będzie płatna

Absolwentka ukończyła studia pierwszego stopnia (licencjackie) na psychologii. Od roku akademickiego 2012/2013 zamierza podjąć naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich), ale na innym kierunku – dziennikarstwie. Czy zmiana kierunku studiów będzie liczona w tym wypadku jak drugi kierunek? Czy będzie musiała za niego zapłacić?

Czy student zapłaci za nieukończoną naukę

Osoba od roku akademickiego 2012/2013 podjęła naukę na dwóch kierunkach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej – kulturoznawstwie i romanistyce. Po pierwszym roku spełniała kryteria potrzebne do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów i została zwolniona z płacenia za drugi kierunek. Jednak na drugim roku ma nie najlepsze wyniki w nauce. Zamierza i tak przerwać studia i podjąć pracę. Czy mimo to będzie musiała za drugi rok kształcenia zapłacić?

Czy jedne dobre wyniki wystarczą

W roku akademickim 2012/2013 maturzysta ma zamiar podjąć naukę na dwóch kierunkach. Jeśli tylko na jednych studiach będzie miał bardzo dobre wyniki, a na drugim słabe oceny i brak innych osiągnięć naukowych, czy będzie mógł studiować bezpłatnie na dwóch kierunkach?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kiedy student będzie musiał zapłacić za drugi kierunek nauki. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE wyżej postawione pytania.