Na to, kiedy dziecko rozpocznie naukę, mają wpływ rodzice i opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Już w przedszkolu nauczyciele mają za zadanie obserwować dziecko i alarmować rodziców, jeśli wciąż nie jest gotowe do pójścia do pierwszej klasy

Czy dyrektor decyduje o przyjęciu sześciolatka

Rodzice zastanawiają się, czy ich sześcioletnie dziecko powinno kontynuować naukę w przedszkolu, czy też może rozpocząć ją w szkole. Czy można w ostatnich dniach wakacji podjąć taką decyzję?

Czy można przyjąć pięciolatka do szkoły

Rodzina po roku wróciła z zagranicy, gdzie obowiązek szkolny obejmował dzieci w wieku czterech lat. Ich dziecko rok uczęszczało do takiej szkoły. Po powrocie chcieli, aby ich pięcioletni syn kontynuował naukę w polskiej szkole. Czy jej dyrektor może się na to zgodzić?

Czy możliwe jest pominięcie przedszkola

Opiekun prawny zdecydował się zapisać w tym roku sześciolatka do szkoły. Niestety wcześniej dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym. Okazuje się, że jest to warunek konieczny, aby rozpoczęło ono naukę w szkole. Czy rodzice mają jakieś inne wyjście?

Czy nauczyciel przygotuje diagnozę

Dziecko uczęszcza do przedszkola. Jednak jego rodzice obawiają się, że za rok trudno będzie mu rozpocząć naukę w szkole. Tym bardziej że nie rozpoznaje kolorów i nie chce się bawić z kolegami. Czy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach mogą pomóc rodzicom w zdiagnozowaniu dziecka?

Czy matka lub ojciec decyduje o nauce dziecka

Rodzice nie chcą, aby ich dziecko uczyło się w szkole podstawowej, ale w domu. Tym bardziej że matka jest nauczycielką i zamierza samodzielnie uczyć dziecko. Wpływ na tę decyzję mają też warunki zdrowotne dziecka, które ma słabą odporność i często choruje. Czy rodzic może samodzielnie zdecydować, gdzie i jak będzie się uczyło jego dziecko?

Czy szkoła odmówi przyjęcia ucznia

Mimo upośledzenia opiekunowie pierwszoklasisty chcą, aby ten rozpoczął naukę w zwykłej szkole obok miejsca zamieszkania, a nie w szkole specjalnej. Czy jej dyrektor może odmówić rodzicom przyjęcia takiego dziecka?

Czy choroba opóźni rozpoczęcie nauki

Uczeń, który od 1 września miał pójść do pierwszej klasy, zachorował na zapalenie płuc. Jego rodzice obawiają się, że ta choroba może potrwać znacznie dłużej. Czy dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na późniejsze pójście do szkoły?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można zmienić termin rozpoczęcia nauki dziecka.