Na to, kiedy dziecko rozpocznie naukę, mają wpływ rodzice i opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Już w przedszkolu nauczyciele mają za zadanie obserwować dziecko i alarmować rodziców, jeśli wciąż nie jest gotowe do pójścia do pierwszej klasy

Czy dyrektor decyduje o przyjęciu sześciolatka

Rodzice zastanawiają się, czy ich sześcioletnie dziecko powinno kontynuować naukę w przedszkolu, czy też może rozpocząć ją w szkole. Czy można w ostatnich dniach wakacji podjąć taką decyzję?