Pracownik samorządowy, który prowadzi działalność gospodarczą musi określić jej charakter. Jeśli nie poinformuje kierownika o założeniu firmy, może dostać upomnienie lub naganę
Osoba zatrudniona jako inspektor w urzędzie gminy z dniem 20 lipca 2011 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym jest ona zobowiązana złożyć wójtowi stosowne oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia jej podjęcia.
Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć sprzecznych lub związanych z tymi, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, jeśli wywoływałyby one uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Potwierdził to wyrok SN z 15 lutego 2006 r. (II PK 134/05, OSNP 2007/1 – 2/6). Wynika z niego także, że wykonywanie prywatnej działalności gospodarczej przez pracownika samorządowego w czasie i miejscu zatrudnienia może wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność nawet wtedy, gdy dotyczy działalności nieobjętej bezpośrednio jego zakresem obowiązków pracowniczych.