Szkolenia dla kandydatów na dziennych opiekunów. Gminy mogą współpracować z urzędami pracy przy organizacji. Koszty można pokryć z funduszy unijnych
Obowiązująca od kwietnia tzw. ustawa żłobkowa daje rodzicom możliwość skorzystania z indywidualnej formy opieki nad dzieckiem, czyli dziennego opiekuna. Zostanie nim osoba, która będzie się zajmować dziećmi w swoim domu, pod warunkiem że spełni warunki określone w ustawie, dotyczące m.in. kwalifikacji. Jeżeli nie ma, może je uzupełnić, kończąc szkolenia.
Skorzystanie z usług dziennego opiekuna wymaga jednak pośrednictwa gminy, bo to ona dokonuje wyboru kandydata w konkursie. To samorząd podpisuje z nim umowę o świadczenie usług, mimo że rodzice będą ponosić opłaty za opiekę (które sfinansują wynagrodzenie opiekuna).