Samorządy nadal nie wiedzą, czy unikną kar za błędy przy projektach ze środków UE.
Samorządy, którym grożą kary za nieprawidłowości przy unijnych projektach, z niepokojem oczekują wyników rządowej analizy. Część z nich kar uniknie, ale dla pozostałych czekanie oznacza narastanie odsetek. W przypadku niektórych gmin może chodzić nawet o 0,5 mln zł.
W Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wciąż trwa weryfikacja lokalnych urzędów, które mogą liczyć, że unikną kar za błędy popełnione przy realizacji projektów dofinansowanych środkami z UE. A mogą one wynikać z niedostosowania prawa polskiego do prawa UE. – Nie jest możliwe ponoszenie przez budżet kosztów nieprawidłowości, za których wystąpienie winę ponosi beneficjent – zastrzega Stanisław Krakowski z biura MRR.