Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza legalność zatrudnienia w firmach pracujących w nocy.

Przekonała się o tym właścicielka piekarni z woj. warmińsko-mazurskiego. W jedną z majowych niedziel o godz. 22. 30 inspektorzy pracy wraz z policjantami rozpoczęli kontrolę w jej firmie. Wykazała ona, że cztery osoby zatrudnione na stanowiskach pomocnika piekarza i pomocnika ciastkarza od stycznia 2011 r. świadczą pracę na podstawie kolejnych umów-zleceń zawieranych na miesiąc. Inspektor ustalił, że osoby te wykonywały takie same czynności jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Były też podporządkowane innym pracownikom, wykonywały pracę osobiście i w stałym miejscu.

W związku z łamaniemp kodeksu pracy inspektor nałożył na właścicielkę firmy mandat. Dopiero po jego interwencji pracodawca zgłosił czterech pracowników do ubezpieczenia społecznego.