Samorząd nie zwróci wyższej dotacji na utworzenie żłobka przeznaczonego dla dzieci niepełnosprawnych, nawet jeśli okaże się, że nie uczęszczają one do tej placówki.

Do 16 sierpnia wydłużony został czas, w którym gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie na podstawie drugiej edycji resortowego programu Maluch. Jego zasady przewidują, że wysokość dotacji na budowę, adaptację budynku lub wyposażenie żłobka i klubu dziecięcego wynosi 50 proc. kosztów inwestycji. Jednak w sytuacji, gdy zakładane placówki będą oferować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki, z Malucha można uzyskać nawet 70 proc. takich kosztów.

Gminy wskazują, że program nie precyzuje, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to wyższe dofinansowanie. Wątpliwości dotyczą m.in. tego, ile miejsc trzeba zapewnić dla niepełnosprawnych dzieci.