Rzecznik praw obywatelskich kwestionuje odebranie równoważnika pieniężnego za umundurowanie policjantom oddelegowanym do pracy w związkach zawodowych.

– To dyskryminacja. Nikt nie może ponosić negatywnych konsekwencji z powodu pełnienia funkcji związkowych – mówi Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Podobnie uważa RPO. W wystąpieniu skierowanym do Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji, wskazuje, że powodem jego wątpliwości są przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 31 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz.U. nr 70, poz. 373). Zgodnie z nim okres używania munduru wydłuża się o okres trwania zwolnienia od pracy z powodu działalności związkowej.