Samorządy będą mogły zgodnie z prawem odbierać prawa jazdy rodzicom uchylającym się od płacenia alimentów. Nowelizacja ustawy wprowadza również tryb odwoławczy dla dłużników alimentacyjnych
Umożliwi to nowelizacja ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, których II czytanie odbędzie się dziś w Sejmie. Wprowadza ona tryb odwoławczy dla dłużnika alimentacyjnego, którego gmina chce pozbawić prawa jazdy. Będą dodatkowe kryteria, od których zostanie uzależnione odebranie tego dokumentu, m.in. długotrwała bezskuteczność egzekucji. O tę procedurę odwoławczą dla dłużników alimentacyjnych upomniał się w 2009 roku Trybunał Konstytucyjny, który uznał wówczas przepisy ustawy za niezgodne z konstytucją.
Na zmianę prawa czekają samorządy. Po wyroku trybunału gminy ograniczyły lub całkiem zrezygnowały z przekazywania wniosków o odebranie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Tymczasem jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów mobilizowania ich do płacenia alimentów.