1 stycznia przyszłego roku ponownie zaczną obowiązywać zaostrzone kryteria ubiegania się o becikowe. Przyszły rodzic wraz z pisemnym wnioskiem o tę zapomogę będzie musiał złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej zaświadczenie wystawione przez lekarza. Ma ono potwierdzać odbycie trzech wizyt u ginekologa. Każda z tych wizyt powinna przypaść na inny trymestr ciąży. Co ważne, pierwsza z nich nie będzie mogła odbyć się później niż do 10. tygodnia ciąży.

Na złożenie wniosku rodzice mają 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Jednak kobiety, które urodzą przed 1 stycznia 2012 roku i pierwszy raz były u lekarza po 10. tygodniu ciąży, powinny złożyć wniosek o przyznanie becikowego do końca grudnia. Później stracą prawo do zapomogi.

Zmieniając przepisy, rząd zapowiadał przeprowadzenie kampanii informacyjnej. Niestety, na zapowiedziach się skończyło i kampania się nie odbyła. Potrzeby jej samodzielnego przeprowadzenia nie widzą też gminni urzędnicy pomocy społecznej.

– Kobiety dowiadują się o zmianie przepisów z mediów – przekonuje Monika Budnik z wydziału świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Samorządy ograniczają się do wywieszenia danych na temat zmiany przepisów na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych. Ich zdaniem taka forma przekazywania informacji jest wystarczająca.

– Z trafiających do nas zaświadczeń wynika, że przyszłe matki zgłaszają się do ginekologa zazwyczaj już około 6. – 7. tygodnia ciąży – mówi Monika Budnik.

1000 zł wynosi becikowe, czyli zapomoga z tytułu urodzenia dziecka