Obecnie egzamin specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych składa się z części testowej, praktycznej i ustnej. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie uzyskiwania przez nich specjalizacji i tytułu jego przebieg ulegnie zmianie. Projekt w tej sprawie został przesłany do konsultacji. Te zakończą się 1 sierpnia. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Resort zdrowia proponuje, żeby przyszli diagności zdawali egzamin złożony z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Przy czym ta ostatnia będzie mogła być realizowana w formie ustnej albo testowej.

Projekt ustawy obok zmian w przebiegu egzaminu specjalizacyjnego zakłada również wykreślenie jednej z dziedzin, w której diagności mogą się specjalizować. Chodzi o laboratoryjną diagnostykę sądową. W jej miejsce powstałyby dwie nowe specjalizacje – laboratoryjna genetyka sądowa oraz laboratoryjna toksykologia sądowa. Dzięki takiej zmianie, w opinii resortu zdrowia, przybędzie specjalistów w tym zakresie.

Na wniosek Centrum Egzaminów Medycznych projekt dookreśla również przepisy dotyczące terminu składania wniosku niezbędnego do odzyskania zwrotu opłaty w sytuacji nieprzystąpienia do egzaminu. W przypadku diagnostów, którzy mieli go zdawać w sesji jesiennej, wniosek będzie musiał być złożony do 2 października, a w przypadku sesji wiosennej – do 15 marca.