ZUS może nakazać osobie prowadzącej firmę oddać przyznaną wcześniej rentę. Może tak zrobić, nawet jeżeli ubezpieczony nie miał żadnego dochodu z dodatkowej działalności.

Ubezpieczony w 2007 roku pobierał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jednocześnie dorabiał. Wykonywał zawód lekarza na podstawie umowy o pracę i prowadził działalność gospodarczą. ZUS wydał decyzję, że ma oddać 17 tys. zł z tytułu nienależnie pobieranego świadczenia. Zdaniem zakładu miał to zrobić, bo za dużo zarobił.

Lekarz odwołał się do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych. Argumentował, że ZUS nie powinien uwzględniać przychodów z prowadzonej działalności, bo przez cały 2007 rok były one zerowe. A skoro tak, to należy uznać, że w ogóle nie prowadził wtedy biznesu.