Rząd łagodzi zasady naboru do policji. Funkcjonariuszem będzie mogła zostać osoba, która np. prowadziła samochód bez prawa jazdy czy zakłócała ciszę nocną. Obecnie jest to niemożliwe. Takie zmiany zakłada uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o Policji. Teraz zajmą się nią senatorowie.

W dalszym ciągu o przyjęciu do służby będzie decydować postępowanie kwalifikacyjne. Ustawodawca określił, że będzie ono polegało m.in. na zdaniu testu z wiedzy, ze sprawności fizycznej oraz na zaliczeniu testu psychologicznego. Z każdą osobą ubiegającą się o przyjęcie do tej formacji będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Nowelizacja ustawy zakłada także, że komendant policji będzie mógł odmówić udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym osobie, która wcześniej nie zdała jednego z egzaminów. Obecnie nie ma takiej możliwości. Taka odmowa może być wydana także wówczas, kiedy osoba starająca się o przyjęcie do służby zatai lub poda nieprawdziwe informacje.

Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.